Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

6 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Påskens HB-møde i læsevenlig udgave

DM 17_delegeretmde_formand_PJ_foto_Grabow


Medlemstallet i Dansk Skak Union har i en del år været vigende. Der er ganske enkelt flere udmeldelser end indmeldelser, men årsagerne er ikke afklaret. Det skal blandt andre Hovedbestyrelsen, HB, se nærmere på.

(HB-møder er lukket land for almindelige medlemmer, og kan ikke fotograferes. Billedet viser derfor DSU-formand Poul Jacobsen på unionens delegeretmøde i Påsken kort efter det HB-møde som omtales i denne artikel. Foto: Pouelsteen Holm Grabow.)

 

Langfredag gennemgik Thorbjørn Rosenlund en professionelt udarbejdet analyse for medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Rapporten belyser DSU’s medlemssituation fra flere vinkler: Hvem melder sig ud betragtet ud fra anciennitet eller alder - og hvem melder sig ind, hvor gamle er de nye, og hvad kan man sige om dem i øvrigt.

 

Analysen viser blandt andet, at der faktisk er en tilgang af medlemmer på omkring 400 årligt. Desværre er der på en eller anden måde hul i spanden, for når året er omme er der forsvundet endnu flere.

 

Håbet er at analysen kan tjene som nyttigt redskab ved tilrettelæggelsen af den kommende tids medlemsfremmende initiativer. Og ved at klikke på den røde tekst herunder, kan du også læse rapporten.

 

Link til rapporten

 

Aktuelle medlemstal pr. 30. marts i år: 4205. Samme dato året før var vi 4278. Et lille fald i antallet af "betalende medlemmer". Man kan gøre medlemssituationen op på mange måder, eksempelvis ved at medtage prøvemedlemmer. Udviklingen i medlemstal kan du sammenligne i detaljer i bilagene her:

 

Bilag og skemaer om medlemstal

  

Skakbladet fortsætter med fire numre årligt

Det kom allerede i påskedagene frem på skak.dk, at HB har vedtaget at Skakbladet fortsat skal udkomme, og med fire numre årligt mod de hidtidige seks numre.

 Færre numre er samtidig udtryk for en ønsket besparelse. Spørgsmålet om, hvem der har redaktørkasketten på er endnu ikke afklaret - der har været ansøgningsfrist til stillingen 7. maj. Det ligger dog fast, at nummer to i år udgives af makkerparret Løfberg & Schandorff, som også stod for årets første nummer. 

 

Link til siden med alle bilag fra HB-møde 14. april

 

Informationspolitik  
I forlængelse af ovenstående afsnit om medlemsanalyse og Skakbladet er det nærliggende at fortsætte med punktet om informationspolitik.

 Strategien for DSU er både at henvende sig til nuværende medlemmer og potentielle medlemmer. Det gælder om at fastholde de nuværende og tiltrække kommende medlemmer. Og hvordan gør man så dét? Et forsøg er at bruge ressourcer på "kvalificeret målrettet indhold på udvalgte platforme".

 

Det er dels nuværende: Skakbladet, Skak.dk, Dansk Skak Union på Facebook samt pressetjeneste. Dels nye muligheder som

blogs til forskellige målgrupper: potentielle medlemmer, begyndere, klubspillere og den ambitiøse klubspiller. Der kan også bruges videomateriale til undervisning og til live web-tv i forbindelse med turneringer eller streaming af interviews. 

 

Desuden skal der oprettes en ny underside til Skak.dk og en ny Facebookside, målrettet til potentielle medlemmer og ungdomsskak. På Skak.dk’s nye underside skal det være overskueligt at finde relevant information omkring en skakklub i nærheden, og nemt at finde ud af hvor der holdes træning for juniorer og begyndere.

 
Det kan blive nødvendigt at omprioritere midlerne for at kunne fokusere i højere grad på potentielle medlemmer. Alternativt må der tilføres flere midler end de nuværende, hedder det. Samtidig skal medlemskampagnen integreres som permanent del af den nye platform med en centralt styret distribution af interesserede til egnede/visiterede klubber.

 

DM 17_9._runde_Mads_Andersen_foto_Grabow

Vi ser lige et billede af den dobbelte danmarksmester (2016 og 2017) Mads Andersen inden vi går videre med elitepolitikken. (Foto: P.H. Grabow). Mads Andersen er, indtil han formentlig vinder sit tredje DM, en af de kun tre spillere, der har vundet DM to gange. (Og altså præcis to gange. En del har vundet flere.) Hvem er de to andre? Deltag i denne quiz uden præmier, og se svaret nederst i denne artikel.

 

Elitepolitik til debat igen

DSU's oplæg til elitepolitik, især den lille del, der har drejet sig om indkvartering for eliten under turneringer som EM og OL, har været genstand for voldsom debat især på Facebook.

 

Under HB-drøftelsen om elitepolitik bemærkede DSU-formand Poul Jacobsen, at det ikke er nok at en spiller skriver på sin væg på Facebook. Det er ikke det samme som at henvende sig til Dansk Skak Union.

- Hvis man ønsker at fremføre noget overfor Dansk Skak Unions ledelse, skal man henvende sig direkte i stedet for antydninger alle andre steder, understregede formanden.

 

Det citat er hentet fra referatet fra HB-mødet, som er en del af bilagene, referatet kan læses her.

 

Et oplæg om netop elitepolitikken fra formanden for 6.HK, Claus Andersen, blev mødt positivt fra flere i HB. Fremadrettet skal elitepolitikken behandles i et mindre udvalg, bestående af et medlem af FU - formentlig Tom Petri - samt Claus Andersen og en topspiller. Claus Andersens oplæg findes i bunken af bilag - og lige her:

Link til oplæg om elite fra 6.HK

 

Samarbejde med Skoleskakken -og nyt fra FIDE

Formanden for 9.HK, Morten Fabrin, havde et oplæg med fra Morten Sørensen, skoleskakleder og medlem af Skive Skakklub, om hvordan skakunionen kan få gavn af den opblomstring, der er i øjeblikket i skoleskakken. HER

 

FIDE har nogle mindre justeringer af regler og en ny oversættelse. Forhåbentlig er det muligt at spille skak uden at nærlæse det hele; det drejer sig om 32 sider, foruden nyoversættelse - her til oplysning at fra 1. juli hedder "hurtigskak" i international sammenhæng ikke længere "Rapid play", men "Rapid chess"". 

For dem, der er meget interesseret i en hurtig remis, kan vi nævne, at i fremtiden skal der være foretaget mindst ét træk fra begge spillere. 1. e4 med remis er altså ikke længere en lovlig mulighed. Den regel - og andre - findes her: Nye regler fra FIDE

 

Ungdoms Grand Prix

Ungdomsansvarlig Peter Willer Svendsen skriver, at Ungdoms-grandprix cyklussen aktivitetsmæssigt er en klar succes. 

- Administrativt og kommunikationsmæssigt har det til gengæld ikke rigtig fungeret. Resultatformidlingen har været langsommelig og mangelfuld.

 

Samtidig har det været lidt uklart for både børn og voksne, hvad man egentlig spillede om. Der var ikke noget mesterskab, heller ikke kvalifikation til noget mesterskab, og med forholdsvis uinteressante præmier efter nutidens målestok, var turneringerne ikke så attraktive. Det vil man forsøge at ændre.

 

Status fra trænere samt cheferne for seniorskak og K-skak
I de mange bilag er der blandt andet en status fra K-skak afdelingen. Korrespondenceskakchef Søren R. Ottesen skriver i en status
- læs om k-skak her - at der er omkring 90-100 aktive danske k-skakspillere. 
Ottesen har planer om invitationer til nogle Syd- og Mellemamerikanske lande/forbund, for at få etableret nye venskabslandskampe. 
 
Et hjertesuk fra K-skak chefen: "Vi kører fortsat med et ambuteret website, i forventning om at få webplads og faciliteter fra DSU, som lovet. "
Det med webpladsen bør vel kunne komme på plads i forbindelse med at hele hjemmesiden skak.dk skal have et eftersyn.

Rejseglade juniorer i stærk fremgang

Juniorlandstræner Mads Boe sørger stadig for at de bedste juniorspillere får prøvet kræfter med andre i udlandet, samtidig med at det sociale islæt fastholdes og styrkes. Foruden de store mesterskaber for eliten er der også turneringer i bl.a. Tyskland hvor en bredere kreds kan deltage, eksempelvis i Bad Zwischenahn, som blev besøgt for femte gang, og i årets udgave med ca. 30 i den danske delegation.

 

I februar træningslejr på Tjele Efterskole i samarbejde med Allan Stig Rasmussen og pigetræner Peter Grove for 40 talentfulde unge spillere. Her var tanken også at friste deltagerne til et senere efterskoleophold.
 
I slutningen af februar blev den første portion af de ekstraordinære midler til juniorerne brugt på en turnering i Riga, med GM Shirov som medarrangør og GM Jakob Vang Glud som rejseleder og coach. Også stormestrene Jusupov og Ribli er en del af træningen for de bedste juniorer: Førstnævnte har været på besøg og kommeer måske igen til efteråret; Ribli kommer i juni, hvor 14 talenter er inviteret.

 

For de mindste juniorer, op til 12 år, er der planlagt en lejr i Præstø i samarbejde med den lokale klub.
 
I september rejser en delegation på 15 spillere til EM i Rumænien, og til Junior VM i Italien er udtaget Martin Percivaldi og Freja Vangsgaard. 


Status fra landstræneren i april 
Landstræner Lars Schandorff glæder sig i sin status fra april over at flere unge virkelig har markeret sig, blandt andet med fire IM-titler inden for det seneste år. 
 
Det er dog ikke til at komme uden om at den nye elitepolitik har fyldt meget, primært negativt, og det har været en svær periode, skriver Schandorff. Landstrænerens status her
 
En landsholds-bruttotrup blev udtaget efter DM, og det endelige landshold til hold-EM på Kreta i oktober/november udtages efter sommerens mange turneringer.

Også NM i Sverige i slutningen af juni prioriteres ekstra højt, da vinderen kvalificerer sig direkte til World Cup.

 

Kvindetræner har bruttotrup til OL og planlagt træning 

Den nye kvindetræner, Peter Thorsbro, har samlet en bruttotrup frem mod næste OL i 2018, lagt et træningsforløb til rette i samarbejde med landstræneren og med pigetræner Peter Grove. Det bliver seks træningsforløb, tre på hver side af Storebælt. Desuden har Thorsbro besluttet kriterier for udtagelse til OL.

 

"En blanding af grundlæggende kriterier som aktivitet og styrke. Konkret vil de 3 højst ratede i DK, som er aktive, blive udvalgt, og dertil vil jeg vælge 2 ud fra personernes fremgang og øvrige holdsammensætning. Udvælgelsen vil ske pr. 15 maj. 2018.", skriver Peter Thorsbro i sin status.

 

Overnatning til piger i træningssamlinger søges

En samling 19.-21. maj i Skanderborg, med 10 deltagende piger anser pigetræner Peter Grove for at være lige i underkanten. Han vurderer, at det er cirka 20 deltagere, der er målestok for succes.

 

- Og spillerne vil som regel gerne deltage, de er bare enormt sløve med at få meldt sig til, så man må være lidt offensiv og opsøgende, skriver pigetræneren i sin status.

 Et positivt "problem" er, at der i årgang 2001 er to stærke pigespillere - Anna Hedelykke og Ellen Fredericia - som inden alt for længe bør glide ud af pigeskak-regi og videre ind i landsholdssamlinger. 

 

Peter Grove beder indirekte om lidt organisatorisk hjælp fra Sjælland og Fyn i forhold til træningssamlingerne: Der er ikke nogen oplagt arrangør, da de klubber, han har forbindelse til – og som har pigespillere – ikke har overnatningsmuligheder.

 

Status fra seniorchefen

Mens de ansvarlige for landshold, juniorer, kvinder og piger alle har ordet "træner" med i titlen har seniorerne, som i denne sammenhæng er fra 50 år og opefter, ikke nogen seniortræner men en seniorchef.

 

Måske en erkendelse af, at når vi først har rundet de 50 år, er det ganske enkelt for sent at sætte ind med seriøs og unionsfinansieret træning. Men vi vil gerne have en leder.

 

Og måske netop derfor er det også velorganiserede hyggeturneringer der er i højsædet. Selv om Bent Sørensens EM-bronze og samtidige IM-titel fra Armenien i foråret 2016 selvfølgelig var i den seriøse afdeling.

 

Seniorchef Steen Juul Mortensen beder i sin status, som rummer mange fine hold- og enkeltmandsresultater, mindeligt om at klubberne tænker over, om de vil arrangere hurtig-DM og almindeligt DM for seniorer i henholdsvis efteråret 2017 og foråret 2018. Hovedkredsformændene opfordres til at gå til klubberne med opfordringen.
 
Internationalt har pænt store danske delegationer rejst til både EM og VM, individuelt og for hold. 

 I 2017 kom et dansk hold hjem fra VM på Kreta i begyndelsen af maj; her kunne seniorchefen ikke forudse Jens Kølbæks fornemme præstation med 7,5 af 9 på 1. bræt, da statuspapiret blev afleveret til HB i april!


Næste store internationale senior-begivenhed bliver i Novi Sad i Serbien. Her sender vi et stærkt hold i gruppen +65, og har også et klubhold med i +50.

Se flere detaljer om seniorholdene og senior-DM her.  

 

EM for seniorer individuelt spilles i august i Barcelona, mens VM holdes i Acqui Terme, Italien.

 

Svar på quiz uden præmier

De to spillere, hvis navne blev efterspurgt højere oppe i denne artikel er: Christian Poulsen og Lars Bo Hansen. Bogen om Lars Bo Hansen har vi endnu til gode, mens bogen om Poulsen, kaldet "Plovjernet", skrevet af (HB-medlem) Morten Fabrin stadig kan købes hos forfatteren.

 

Peter Heine i Danmark

Danmarks stærkeste skakspiller Peter Heine Nielsen er i Danmark i denne uge. 

 

I går torsdag trænede han med FM Jonas Bjerre og FM Filip Boe Olsen i Aarhus. Udover at gennemgå nogle af de unge talenters partier så de på partier fra topturneringer og diskuterede åbninger og slutspil. Træningen varede fra kl. 10-16:30, kun afbrudt af en kort frokostpause og en lille fodboldkamp i haven.

 

 

Filip Boe Olsen og Jonas Bjerre fik trænet en hel dag med Peter Heine Nielsen. Foto: Mads Boe  

 

Fredag deltager Peter Heine i Dansk Skoleskaks arrangement National Vidensdag på Hotel Legoland i Billund. A.P. Møller Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund sætter sammen med Dansk Skoleskak, praktikere og forskere fokus på skoleskak og professionel praksis via spørgsmålene: Hvor i hjernen sidder skak? Hvordan kan skoleskak styrke mindset, motivation og lyst til læring? Hvordan arbejder man professionelt med leg, læring og skoleskak? Peter Heine holder et indlæg, hvor han fortæller om lysten til læring fra skoleskakspiller til verdensmesteren Magnus Carlsen. 

 

Dansk Skoleskaks Landsudvalgsmøde (den øverste myndighed) afholdes efterfølgende kl. 15:00, hvor alle skoleskakledere opfordres til at deltage

 

Se mere om National Vidensdag: HER  

 

Peter Heine Nielsen bruger også weekenden på selv at spille skak, dog en lidt alternativ form for skak, nemlig den japanske udgave af spillet, også kendt som shogi.


Det er tydeligt at den japanske udgave af skak - og den hvis regler FIDE har ansvaret for - har de samme rødder, da man finder mange af de samme brikker og bevægelsesmønstre i begge spil. Det er dog alligevel nogle markante forskelle. Shogi spilles på et bræt med 9x9 felter der alle er samme farve og selvom man i shogi også bruger betegnelserne sort og hvid om de to kombatanter, så er der ikke forskel på brikkernes farve, og i shogi er det sort der foretager det første træk. Brikkerne er udformet så man kan se, i hvilken retning de peger hvilket afgører hvem der har kontrollen over en given brik. Den regel der gør shogi en anelse mere kompliceret er, at når man har slået en af modstanderens brikker, så kan man senere i spillet vælge at sætte den ind i spillet igen i stedet for at flytte en brik, lidt som i baby-skak/bughouse-chess. Materiel overvægt er ofte en fordel i skak, og det kan det også være i shogi, men initiativet er klart vigtigst, hvis man ønsker at vinde et parti shogi. Hvis man har prøvet at spille mod en Japaner i skak over nettet, vil man måske også havde observeret, at de generelt set er ret ivrige efter at ofre materiel for at få iniativet i spillet, en vane de helt sikkert har tilegnet sig fra shogi.

 

Det første Danmarksmesterskab i Shogi afholdes i K41's lokaler i Valby lørdag den 20. maj (indlende gruppespil) og søndag den 21. maj (semfinaler, finale og placeringskampe).


Peter Heine Nielsen er ikke alene danmarks højestratede spiller i skak, men også i Shogi, så han er forhåndsfavorit til at vinde titlen som Danmarksmester i Shogi. Den mangedobbelte Danmarksmester i brætspillet Go, Thomas Heshe, deltager også. 

 

I alt forventes omkring 15 spillere at deltage i dette første DM i Shogi.


De tilmeldte til DM i shogi er (sorteret alfabetisk efter efternavn):

Jannik Gram
Dennis Hellegaard
Carsten Hellegard
Thomas Heshe
Mikkel Kragh Mathiesen
Peter Heine Nielsen
Torben Pedersen
Søren Riis
Alexander Trier
Jakob Trier

 

I forbindelse med afholdelsen af DM i Shogi bliver der lørdag aften afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Shogi Union.

 

Alle er velkomne både til generalforsamlingen og som tilskuere til shogi partierne. Dørene åbnes kl. 10 for interesserede tilskuere, både lørdag og søndag på adressen Mellemtoftevej 11, 2500 Valby, der til daglig er Skakklubben K41s lokaler. 

 

I shogi benyttes en lidt anderledes tidskontrol end i skak. Den kaldes byo-yomi. Man starter med fx. 45 minutter og når de er brugt så har man så fx. 1 minut per træk. Det vil sige at når de første 45 minutter er opbrugt, så kan man maksimalt bruge 1 minut per træk indtil partiet er afsluttet.

 

Resultaterne fra DM i shogi vil blive lagt op på http://www.shogi.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisionsturneringen 2017/2018 - information

DSUs formand Poul Jacobsen fortæller, at Hans Milter Pedersen har sagt ja til at påtage sig posten som Divisionsturneringsleder efter Ivan Madsen, der gerne ville afløses på posten. ”DSU vil gerne sige Ivan Madsen en stor tak for et fint stykke arbejde”, forsætter Poul Jacobsen og fortæller, at han glæder sig til samarbejdet med Hans Milter Pedersen.

Hans Milter er international dommer, nuværende Pokalturneringsleder, tidligere formand for Fyns Skak Union, medarrangør af DM i Odense 2011 og fast dommer ved Xtracon Chess Open, så langt de fleste skakspillere vil have mødt ham ved forskellige lejligheder.


hans milter_2013
Her modtager Hanna B. Kyrkjebø en bogpræmie fra dommer Hans Milter Pedersen i forbindelse med Politiken Cup i 2013. Fotograf Sigfred Haubro.

Hovedbestyrelsen har vedtaget følgende gruppeinddeling i de forskellige divisioner 2017-18:


Skakligaen:
Philidor
Team Nordea Skanderborg 1
Nordkalotten
Brønshøj 1
Århus/Skolerne 1
Nordre 1
Jetsmark 1
SK1968 1
Bov
BMS 1
 

1. division gruppe 1:
Brønshøj 2
Næstved
Frederiksberg
Øbro 1
Bornholm
Team XtraCon Køge
K41 1
Hillerød 1

 

1. division gruppe 2:
Frem
Evans 1
Herning
Nørresundby
Haderslev
Springeren
Fredericia
Aalborg 1

 

2. division gruppe 1:
Furesø
Øbro 2
Helsingør
Odysseus
K41 2
Nørrebro
Øbro 3
Hillerød 2


2. division gruppe 2:
Præstø
Sydøstfyn 1
Læseforeningen 1
Holbæk
Tåstrup
Nr. Åby
Kalundborg
Sydøstfyn 2

 

2 division gruppe 3:
SK 1968 3
Nordre 2
Viby
Esbjerg
SK 1968 2
Evans 2
Alssund
Århus/Skolerne 2


2 division gruppe 4:
Viborg
Jetsmark 2
Kjellerup
Randers
Aalborg 2
Skørping
Silkeborg
Holstebro


Datoer Skakligaen:
18. og 19. november 2017
3. december 2017
17. december 2017
13. og 14. januar 2018
11. februar 2018
10. og 11. marts 2018

 

Datoer 1. og 2. division:
19. november 2017
3. december 2017
17. december 2017
14. januar 2018
28. januar 2018
11. februar 2018
4. marts 2018

 

Den 15. juli fremlægger Divisionsturneringsudvalget et forslag til turneringsplan med henblik på vedtagelse på Hovedbestyrelsesmødet i august.

 

Fra den 15. juli og frem til HB-mødet i august, kan klubberne gøre indsigelse, hvis man er uenig med forslaget. Det kunne være fordelingen af ude og hjemmekampe, kørte antal kilometer etc.

 

6º Open Internacional LLucmajor

De tre danskere IM Jacob Carstensen, FM Jacob Sylvan og Steen Petersen spiller lige nu med i den åbne turnering, 6º Open Internacional LLucmajor, på Mallorca. Det er foreningen Winter Chess, der står bag denne og en lang række andre turneringer på Mallorca. Disse turneringer ligger typisk udenfor højsæsonen på ferieøen, så der er ledig hotelkapacitet, der kan udnyttes.


Der deltager 178 spillere og Jacob Sylvan er højst seede dansker som nr. 29 med 2384 i rating. Favoritter er GM Evgeny Romanov (2636), Rusland, GM Sergey A. Fedorchuk (2621), Ukraine, GM Imre Jr.Hera (2618), Ungarn og GM Daniel Fridman (2605), Tyskland.


Efter de første fem runder har Jacob Sylvan 3½ point, Jacob Carstensen 3 point og Steen Petersen 2½ point.


Der vises 16 partier live. I skrivende stund spiller Sylvan mod GM Karen Movsziszian (2500) fra Armenien.

 

Hjemmeside: www.winterchess.com

 

mallorca

Tæt løb i TePe Sigeman

I den genopståede stormesterturnering i Malmö, TePe Sigeman blev det en meget tæt slutstilling. Kun 1 point skilte top fra bund:

 

1. – 2. GM Baadur Jobava (2713), Georgien, 3 point
1. – 2. GM Nils Grandelius (2665), Sverige, 3 point
3. – 4. GM Pavel Eljanov (2755), Ukraine, 2½ point
3. – 4. GM Erik Blomqvist (2546), Sverige, 2½ point
5. – 6. GM Harika Dronavalli (2531), Indien, 2 point
5. – 6. GM Nigel Short (2688), England, 2 point


Resultatet bekræfter at Nils Grandelius er Sveriges pt. bedste spiller og han vil kravle endnu længere op af verdensranglisten ved næste opdatering. Grandelius er på maj-listen nr. 85 i verden.


De danske skaktilskuere kan glæde sig til at se både turneringsvinder Baadur Jobava og Nigel Short i dette års udgave af Xtracon Chess Open i Helsingør.

 

baadur jobava
Turneringsvinder Baadur Jobava. Foto: Lars-Henrik Bech Hansen


Hjemmeside: www.tepesigemanchess.com 

Kommende begivenheder

 Fredericia 2017

 

 horsens lang

 politiken cup

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 ccc2016

 politiken cup

 Senior DM 2017

 Senior DM 2017

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

 DSU Ungdoms Grand Prix

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media