Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

23 omkampe i Khanty-Mansiysk

I FIDE World Cuppen i Khanty-Mansiysk fandt 41 af 64 matcher i første runde en vinder efter de to ordinære partier. 23 matcher skal derfor i omkamp torsdag kl. 12.00.

 

En af de største overraskelser i første runde var nordmanden Johan-Sebastian Christiansen (2558) sejr over GM Radoslaw Wojtaszek (2739) fra Polen.


Christiansen kan holde fridag torsdag, men fredag venter endnu en svær udfordring i form af GM Kirill Alekseenko (2671) fra Rusland.

 

johan sebastian
GM Johan-Sebastian Christiansen, her fotograferet ved Xtracon Chess Open, var en af første rundes positive overraskelser. Foto: Thomas Vestergård


Desværre blev første runde endestation for de øvrige nordiske deltagere: Nils Grandelius, Sverige, Aryan Tari, Norge, Frode Olav Olsen Urkedal, Norge og Helgi Dam Ziska, Færøerne må alle rejse hjem efter de to første partier. De får dog selskab af flere prominente navne som GM David Navara (2724) fra Tjekkiet og GM Ruslan Ponomariov (2675) fra Ukraine.

 

pono
GM Ruslan Ponomariov vandt som kun 18-årig FIDE-verdensmesterskabet tilbage i 2002. Det var dengang at FIDE og de klassiske skakverdensmestre havde hver sin titel. Nu må han rejse hjem til Ukraine allerede efter første runde. Foto: Thomas Vestergård

 

Et par udvalgte omkampe torsdag:

GM Sam Shankland (2705) USA - GM Eltaj Safarli (2593) Aserbajdsjan
GM Hikaru Nakamura (2745), USA – GM Bilel Bellahcene (2540), Algeriet
GM Boris Gelfand (2686), Israel – GM Shanglei Lu (2602), Kina
GM Nodirbek Abdusattorov (2608), Usbekistan – GM Maxim Matlakov (2716), Rusland

 

Resterende program for turneringen:
Torsdag den 12. september kl. 12:00: Tie-break 1. runde
Fredag den 13. september kl. 12:00: 2. runde - parti nummer 1
Lørdag den 14. september kl 12:00: 2. runde - parti nummer 2
Søndag den 15. september kl. 12:00: Tie-break
Mandag den 16. september kl. 12:00: 3. runde - parti nummer 1
Tirsdag den 17. september kl. 12:00: 3. runde - parti nummer 2
Onsdag den 18. september kl. 12:00: Tie-break
Torsdag den 19. september: Fridag
Fredag den 20. september kl. 12:00: 4. runde - parti nummer 1
Lørdag den 21. september kl. 12:00: 4. runde - parti nummer 2
Søndag den 22. september kl. 12:00 Tie-break
Mandag den 23. september kl. 12:00: 5. runde - parti nummer 1 (kvartfinaler)
Tirsdag den 24. september kl. 12:00: 5. runde - parti nummer 2 (kvartfinaler)
Onsdag den 25. september kl. 12:00: Tie-break
Torsdag den 26. sepember kl. 12:00: 6. runde - parti nummer 1 (semifinaler)
Fredag den 27. september kl. 12:00: 6. runde - parti nummer 2 (semifinaler)
Lørdag den 28. september kl. 12:00: Tie-break
Søndag den 29. september: Fridag
Mandag den 30. september kl. 12:00: 7. runde - parti nummer 1 (finale)
Tirsdag den 1. oktober kl. 12:00: 7. runde - parti nummer 2 (finale)
Onsdag den 2. oktober kl. 12:00: 7. runde - parti nummer 3 (finale)
Torsdag den 3. oktober kl. 12:00: 7. runde - parti nummer 4 (finale)
Fredag den 4. oktober kl. 12:00: Tie-break

Følg med live på Chess24.com

Turneringens hjemmeside: khantymansiysk2019.fide.com/en/

 

 

Ekstraordinært delegeretmøde - opdateret

Opdateret 12. september 2019 - der havde sneget sig en skrivefejl ind i den første version af denne indkaldelse. 

 

Passussen  “........mindst 3 uger efter hovedbestyrelsens afgørelse” er nu rettet til “.........mindst 3 uger efter hovedkredsens afgørelse”.

 

Dansk Skak Union indkalder hermed til ekstraordinært delegeretmøde på Giersings Realskole, Nonnebakken 9, 5000 Odense C.

 

Lørdag d. 12. oktober 2019 kl. 14.30.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Forslag om eksklusion af Sven Erik Højstrup Christensen, Enkeltmedlem.
Sven Erik Højstrup Christensen har med sine handlinger i forbindelse med den ulovlige opløsning af foreningen Chess House i Aarhus, og de deraf følgende skadevirkninger, modarbejdet Dansk Skak Unions interesser.

 

3. Forslag om eksklusion af Dick Sørensen, Amager Skakforening.
Dick Sørensen har med sin omfattende mailchikane overfor tillidsfolk, i såvel flere klubber som Dansk Skak Union, og de deraf følgende skadevirkninger, modarbejdet Dansk Skak Unions interesser.

 

4. Indkomne forslag
Hovedbestyrelsen fremsætter et forslag til ændringer i Love for Dansk Skak Union:

 

Den eneste bestemmelse om eksklusion, der findes i unionens nuværende love, er § 6, stk. 8, der lyder således:


Delegeretmødet har ret til at ekskludere en klub eller en person, som efter dets skøn modarbejder unionens interesser. En eksklusion, der foretages af en hovedkreds i henhold til dens love, har først gyldighed, når den godkendes af førstkommende delegeretmøde.


Efter Skaknævnets praksis er der ikke hjemmel til, at unionens formand eller forretningsudvalg kan træffe bestemmelse om eksklusion, heller ikke i medfør af lovenes § 8, stk. 3 (af Skaknævnet i sag nr. 204 benævnt som § 6, 8. afsnit) om, at forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af unionen).

 

Dansk Skak Unions forretningsudvalg har derfor anmodet et tre mands ekspertudvalg, bestående af juristerne Martin Koch Clausen, Olav Dalsgaard Larsen og Morten Fabrin, om at udforme et udkast til et forslag om ændring af DSU`s love med henblik på at skabe mulighed for, at andre organer end delegeretmødet kan træffe afgørelse om eksklusion. Udvalgets bistand til udformningen af et sådant udkast er af rent juridisk karakter og er ikke udtryk for, om udvalget går ind for en sådan lovændring eller ej.

 

Udvalget har udarbejdet et udkast til forslag, der indebærer indsættelse af et nyt stk. 15 i lovenes § 7 om hovedbestyrelsens virke. (Det nuværende § 7, stk. 15, om medlemmers adgang til at rekvirere referater af et hovedbestyrelsesmøde forskydes herefter til at blive stk. 16.) Lovenes nuværende eksklusionsbestemmelse i § 6, stk. 8, opretholdes, men nu med en tilføjelse om delegeretmødets virke som appelinstans for en afgørelse om eksklusion truffet af Hovedbestyrelsen i medfør af § 7, stk. 15. Udvalget har indsat nogle tidsfrister til regulering af, om en eksklusionssag skal behandles på først- eller næstkommende delegeretmøde. Udkastet følger herunder:

 

”Forslag til ændringer af Dansk Skak Unions love med henblik på vedtagelse på førstkommende delegeretmøde:

 

§ 7, stk. 15, affattes således:
Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem af unionen eller nægte en person medlemskab af unionen, hvis den pågældende har overtrådt unionens love eller i forbindelse med eller i anledning af unionens aktiviteter har begået strafbare handlinger, har optrådt vedvarende chikanøst eller i øvrigt i betydelig grad har optrådt på en måde, der er egnet til at være til skade for dansk skaks omdømme. Hovedbestyrelsens afgørelse kan uden opsættende virkning indbringes for det første delegeretmøde, der afholdes mindst 3 uger efter hovedbestyrelsens afgørelse.

 

Det nuværende § 7, stk. 15, bliver herefter stk. 16.

 

§ 6, stk. 8, affattes således:
Delegeretmødet har ret til at ekskludere en klub eller en person, som efter dets skøn modarbejder unionens interesser. En eksklusion, der foretages af en hovedkreds i henhold til dens love, har først gyldighed, når den godkendes af førstkommende delegeretmøde, der afholdes mindst 3 uger efter hovedkredsens afgørelse. Delegeretmødet træffer endvidere afgørelse om eksklusioner og nægtelser af medlemskab, der indbringes for delegeretmødet i medfør af § 7, stk. 15. Delegeret¬mødet kan fastholde afgørelsen, hvis personen efter delegeretmødets skøn modarbejder unionens interesser.”

 

5. Eventuelt

 

Stemmesedler udleveres på Giersings Realskole samme dag mellem kl. 12.00 og 14:00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden. Den underskrevne fuldmagt skal være printet på papir, fordi fuldmagterne skal gemmes sammen med øvrige stemmedata.

 

På forretningsudvalgets vegne


Poul Jacobsen

 

Denne indkaldelse findes i printervenlig version her.

 

ekstra delegeret

Kort nyt uge 36

Kvindelandsholdstrioen WIM Oksana Kryger, WFM Ellen Fredericia Nilssen og WFM Esmat Guindy deltager i “Kessarovski-Stanchev Memorial" i Sunny Beach i Bulgarien. Efter 3 runder har Esmat 1 point, mens Ellen og Oksana har 1½ point. Alle indtil videre tæt på deres forventede score. Link til hjemmesiden for turneringen: http://sunnybeachchess.com/ og link til resultater: HER


----

 

Hannibal Valeur Jaques fra Nørrebro deltager i Verdensmesterskabet i lyn- og hurtigskak der spilles i Spanien fra onsdag den 11. september. Hannibal er med i U14, hvor han i lynskak er seedet som nummer 29 og i hurtigskak som nummer 24. Link til hjemmesiden for turneringen: https://wyrbcc2019.com/ 

 

---- 

 

Siden 1952 har der hvert år, pånær 1960 og 1983, været arrangeret en venskabsmatch mellem Limhamns SK fra Sverige og Skakforeningen ØBRO. Den 66. udgave blev i år spillet i Limhamns Folkets Hus, hvor det blev til en kneben hjemmebanesejr på 21½-20½. I den samlede stilling fører Øbro med 31 sejre mod 29 nederlag og med seks uafgjorte matcher. Enkeltresultaterne i weekendens match blev:

 

Skakforeningen Øbro - Limhamns SK 

1. FM Viktor Haarmark Nielsen (2268)  - GM Stellan Brynell (2408) ½ - ½ 

2. FM Karsten Larsen (2253) - IM Philip Lindgren (2348) 0 -1   

3. Brian Jørgen Jørgensen (2210) - Can Kabadayi (2208) 0 - 1

4. Mads Smith Hansen (2355) - Osmani Penalver (2224) 1 - 0 

5. Uno Rolf Skonnord (2100) -  Conny Holst (2165) 0 - 1 

6. Alena Ayzenberg (2100) - Joel Hogeman (2164) ½ - ½ 

7. Thomas Tange Jepsen (2093) - Joakim Mörling (2090) 0 - 1 

8. Niels Christian Schjødt (2050) - Peter Månsson (2144) 0 - 1

9. Max Hansen (2032) - Patrik Liedbeck (2003) 1 - 0 

10. Rasmus Jørgensen (2031) - Magnus Cedervall (2007) ½ - ½ 

11. Andreas Lund Ertbjerg (2025) - Ronny Kirppo (1901) 1 - 0

12. Martin Reib Petersen (2009) - Ulf Karlsson (1962) 0 - 1 

13. Lars Møller Larsen (1944) - Pär Träff (1858) 1 - 0 

14. William Hørup Philipsen (1938) - Karl Ekberg (1873) ½ - ½ 

15. Gudmundur Lee (1890) - Max Nimander (1815) 1 - 0 

16. Svend Kjems Hove (1918) - Valentin Ostenfeld (1821) 1 - 0 

17. Søren Møller Hansen (1918) - Torgny Skogfeldt (1717) ½ - ½ 

18. Mihai Ursta Anghel (1894) - Christer Wahlgren (1734) 0 - 1 

19. Alexander Torp Jørgensen (1843) - Mats Chronblad (1646) 0 - 1 

20. Vedant Kumar Saravana (1819) - Johan Berntsen (1711) 0 - 1 

21. Sofie Bech Dürrfeld (1800) - Mårten Ihd (1591) 1 - 0 

22. Tommy Jensen (1720) - Elizabeth Johansson (1642) 0 - 1 

23. Peter Koefoed (1706) - Shayar Laibi (1483) ½ -½

24. Kristian Coff (1663) - Ulf G. Andersson (1040) 1 - 0 

25. Sophus Hasselby (1591) - Anton Sigurdsson (1000) 1 - 0

26. Jens Emborg (1446) - Jörgen Ahr (1041) 1 - 0

 

Juniorspillere (dobbeltrunde) 

1. Vitus Ditlev Christensen (1208) - Marcus Andersson (1000) ½ - ½

2. Milo Nybro Fröjd - (1100) - Elias Seitzberg (1300) - 0 - 1 

3. Noah Fræmohs (1000) - Svea Ganrot (1200) 1 - 0
4. Angeleena Korff (1000) - Rebecka Persson (1200) 0 - 1
5. Adina Saravana Kumar (900) - Magnus Sejersböl (1100) 0 - 1  
6. Pablo Orellana (900) - Marley Ranshede (1100) 1 - 0
7. Pavan Venkatraman (900) - Nils Ganrot (1050) 1 - 0
8. Wren Choi (800) - Arthur Klow (1000) ½ -½ 

 

1. Vitus Ditlev Christensen (1208) - Elias Seitzberg (1300) 0 -1 

2. Milo Nybro Fröjd - (1100) - Axel Thorén (1300) 1 - 0

3. Noah Fræmohs (1000) - Elina Mamadova (1250) 0 - 1
4. Angeleena Korff (1000) - Svea Ganrot (1200) 0 - 1
5. Adina Saravana Kumar (900) -  Ellen Wennhall (1150) ½ - ½
6. Pablo Orellana (900) - Magnus Sejersböl (1000) 1 - 0 
7. Pavan Venkatraman (900) - Nils Ganrot (1050) 0 - 1
8. Wren Choi (800) - Arthur Klow (1000) 0 - 1

 

----

 

Dansk Skak Union er i weekenden i uge 40 arrangør af to nationale mesterskaber. Der er dog ikke mulighed for, at man som spiller går glip af et af mesterskaberne, da det ene er for seniorer og det andet for juniorer. Sammen med Køge Skakklub arrangeres fra fredag den 4. oktober til søndag den 6. oktober Ungdoms-DM 2019. I skrivende stund er der 61 deltagere. Tilmeldingsfristen er den 27. september. Se mere om turneringen: HER. Den anden turnering er Hurtigskak-DM for seniorer der spilles i Aarhus og arrangeres i samarbejde med den lokale klub SK1968. Se mere her: HER

 

---- 

 

Jesper Knudsen fra Læseforeningen er en initiativrig ungdomsleder i skak. I Odense har han etableret en velbesøgt skakklub for børn og unge. Jesper skriver til skak.dk om besøg af GM Sune Berg Hansen: Landstræner, Sune Berg Hansen, var fredag den 6. september på besøg i Læseforeningens ungdomsafdeling Bo.C.A. Juniors (Bolbro´s Chess Academy). Vi havde inviteret til sneboldkamp, Stratego-simultan og sæt-en-hær. Tre spil, der indgår i den daglige træning af klubbens 30 juniormedlemmer. Landstræneren var desværre på det tabende hold i sneboldekampen, hvor han og hans holdkammerat, IM Steffen Pedersen, dystede mod 15 juniorspillere. Sneboldkamp er kort fortalt en taktikøvelse, hvor en masse diagrammer bliver hældt ud på gulvet i papirform. Herfra drejer det sig om at samle snebolde nok til at vinde kampanalogien. Juniorspillerne samlede 116, mens landstræner og Steffen Pedersen måtte nøjes med 56. Besøget var i det hele taget et enormt positivt møde med den nye landstræner, der på bedste vis indgik i en række temmelig uretfærdige konkurrencer og samtidig gav juniorer og forældre en god oplevelse. Vi inviterer gerne igen i Bo.C.A Juniors. Se mere om Bo.C.A. Juniors på Facebook, hvor der også er videoer fra besøget af landstræneren: HER

 

 

Juniorspillerne udfordrede undervejs Sune Berg Hansen og Steffen Pedersen i sneboldskamp - og vandt en næsten lige kamp. Foto: Fra Facebook

 

----

 

Siden 1973 har der hvert år i efterårsferien været afholdt Sahl Skaklejr på Hjerl Hede. Lejren er gennem alle årene blevet arrangeret af Aarhus Skoleskak, og de første mange år var det Dansk Skoleskaks "grand old man" Svend Svendsen der var initiativtager og lejrchef. Årets udgave er den 46. udgave, men i skrivende stund går det lidt trægt med tilmeldingerne til årets lejr. Se mere om Sahl Skaklejr: http://sahllejr.dk/home/index

 

---- 

 

Jysk Mesterskab i Skoleskak blev afviklet af Midtjysk Skoleskak som arrangør lørdag den 6. september med 37 deltagere i Silkeborg. Der blev kåret fem nye Jyske Mestre: 

 

Gruppe A: Rasmus Broch Jensen, Herning
Gruppe C: Philip Nielsen, Skive
Gruppe D: Oscar Staun Larsen, Skakklubben af 1968
Gruppe E: Philip Uhre Knudsen, Silkeborg
Gruppe F: Emil Zander, Kjellerup

 

 

Philip Uhre Knudsen (tv) blev Jysk Mester i gruppe E foran John Christopher Christensen. Begge spiller i den arrangerende klub Midtjysk Skoleskak. Foto: Midtjysk Skoleskak

 

Link til Midtjysk Skoleskak på Facebook: HER og til hjemmesiden for Midtjysk Skoleskak: http://midtjyskskoleskak.dk/

 

---- 

 

Fra onsdag den 11. september deltager IM Martin Percivaldi i en lukket GM turnering på Kreta. Turneringen består af 3 lukkede GM-grupper samt en lukket IM-gruppe. Martin er med i gruppen "GM-norm Fischer-Memorial". Link til hjemmesiden for turneringen: https://cretanchesstour.com/gm-im-norm-anogia/ og link til resultater for Martin: HER

 

----

 

Fynsmesterskabet i lynskak blev afviklet lørdag på årets sidste officielle sommerdag den 31. august. Turneringen blev spillet på T. Jacobsen maskinfabrik i Ejby med Ejby Skakklub som arrangør. Fynsmester blev FM Kristoffer Dyrgaard, der efter omkamp slog Christian Furrer fra Brønshøj. Begge fik 9 point. Tredjepladsen blev delt af Kim Henrik Skaaning Pedersen og Per Stentebjerg der begge endte på 8½ point. Link til resultater fra turneringen: HER

 

----


Chess House i Aarhus er kommet igang igen efter en turbulent tid. Fredag er der igen lynturnering, og den ser ud til at blive rigtig stærk. Se mere her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært delegeretmøde

 Ekstra delegeret møde

Kommende begivenheder

 Odense Mesterskabet 2019

 Ungdoms DM 2019

senior dm_hurtig_2019

 Hillerød Skakklub 110 år

Afsluttede begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

 politiken cup

 20banner

 Fredericia Chess 2019

ccc2019

 horsens lang

 Hurtig DM Senior

 

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media