Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Referat delegeretmøde 2014

Hele referatet fra delegeretmødet 2014 kan nu downloades her på siden.


Heri kan man bl.a. læse om sportslige resultater siden sidste delegeretmøde, uddeling af hæderstegn og initiativpræmier.


I den organisatoriske beretning kom formand Lars-Henrik Bech Hansen bl.a. ind på:

  • Medlemsstigning på 116 medlemmer på et år.
  • Ny divisionsturneringsleder er FA Brian Lorenzen fra Fyn, stor tak til den afgående Per Rasmussen.
  • Det ny Kartoteks- og Turneringssystem er kommet i gang med succes
  • DSU støtte Kasparov og Danilov ved de kommende valg i FIDE og ECU.
  • Skaksalget kom ikke ud med det forventede lille underskud, men derimod med et lille overskud efter et godt julesalg.

Formand Lars-Henrik Bech Hansen opsummerede sin beretning således: "Det går fremad langsomt men sikkert og vi er langsomt på vej i den rigtige retning. Der er dog opgaver, det ikke er lykkedes at få igangsat endnu, lad mig nævne i flæng: politisk lobby arbejde, sponsorer, støtte organisering, dvs. fundraising. De rette personer er endnu ikke fundet eller har meldt sig frivilligt til dette arbejde. Men vi vil intensivere arbejdet med også at blive mere professionelle på dette område."


Kasserer René Baarup-Christensen fortalte om regnskabet: "Resultatet er positivt med overskud på 118.000 kr., mod et forventet på 6.000 kr. Egenkapitalen er dermed vokset til 1.370.000 kr."

 

fu2014
FU. Bagerst fra venstre Tom Skovgaard, René Baarup-Christensen og Poul Jacobsen. Forrest Aage Olsen og Lars-Henrik Bech Hansen. (foto: thv)


Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media