Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Skakturneringer

Der arrangeres mange skakturneringer hvert år i Danmark, og der er masser af muligheder for medlemmer af Dansk Skak Union for at spille såvel lokale turneringer som turneringer andre steder i Danmark eller i udlandet.

 

"Enkeltmandsturneringer" som rates

De vigtigste og langt de fleste skakturneringer er turneringer med såkaldt "lang betænkningstid", hvor hvert parti typisk varer flere timer, og hvor resultaterne rates (spillernes ratingtal justeres ud fra resultaterne i turneringen). Sådanne turneringer kaldes "Enkeltmandsturneringer" (EMT), og de arrangeres både i skakklubber på klubaftenerne og fx i weekend'er eller ferieuger med et enkelt eller eventuelt 2 partier pr. dag. Oftest spilles 5, 7 eller 9 runder i en turnering, og hvis det fx er en turnering på klubaftener vil den strække sig over et par måneder, mens turneringer i weekend'er og ferieuger normalt gennemføres over 3 - 9 dage. En af de mange traditionsrige turneringer, som afholdes, er det årlige Danmarksmesterskab, som spilles i påskeugen.

 

Sådanne turneringer arrangeres typisk af en enkelt skakklub, dog i nogle tilfælde af en hovedkreds eller af Dansk Skak Union, og de er åbne for deltagelse for alle medlemmer af Dansk Skak Union. Alle partier skal noteres af begge spillerne, der spilles med skakur og en skakdommer sørger for korrekt gennemførelse af turneringen. Betænkningstiden i sådanne turneringer kan fx være 2 timer til hver spiller til de første 40 træk og derefter en halv time (plus den opsparede tid) til hver spiller til resten af partiet.

 

Som en særlig regel tillades det af Dansk Skak Union at man spiller én enkeltmandsturnering inden man melder sig ind i unionen, så man har mulighed for at prøve det inden man beslutter om man vil være medlem.

 

Enkeltmandsturneringer annonceres i Dansk Skak Union's turneringskalender her på siden og ofte også i Skakbladet samt på den arrangerende klubs hjemmeside.

 

Danske ratingtal (DSU rating)

Alle medlemmer i Dansk Skak Union, som spiller turneringer eller holdskak, har et dansk ratingtal (DSU rating), og ratingtallet justeres efter hver turnering ud fra spillernes resultater i turneringen.

 

FIDE rating (ELO rating)

En del af turneringerne i Danmark rates også internationalt i verdensskakforbundet FIDE's ratingsystem (også kendt som ELO ratingsystemet efter opfinderen professor Arpad Elo). Det er arrangøren, der vælger, om en turnering rates i FIDE, og det skal oplyses i indbydelsen, hvis dette er tilfældet.

 

Internationale turneringer - i Danmark og udlandet

Nogle større turneringer, fx i ferieuger, annonceres internationalt med henblik på at opnå et stærkere felt af spillere også med deltagelse fra udlandet, og hvor der måske er mulighed for at score internationale titelnormer. En stor del af disse turneringer er åbne for både stærkere spillere og almindelige klubspillere med lavere ratingtal, og disse rates naturligvis både dansk og internationalt. I Danmark er der normalt 5-7 sådanne turneringer hvert år, og de tiltrækker typisk 100 - 300 deltagere.

 

Der arrangeres masser af internationale turneringer i mange lande, og afhængigt af ens muligheder, tid og økonomi kan man nårsomhelst på året finde åbne internationale turneringer at deltage i i Europa.

 

Internationale turneringer annonceres i FIDE's turneringskalender på FIDE's hjemmeside.

 

Hurtigskak og lynskak

Som supplement til de ratede turneringer med lang betænkningstid, afholdes der også såkaldte hurtigskak- og lynskakturneringer. En hurtigskakturnering afvikles normalt på 1 dag, fx med 6-7 runder, hvor hver spiller måske har en halv time til hele partiet. I lynskak har hver spiller normalt 5 minutter til hele partiet. Hurtigskak og især lynskak spilles ofte som mere uformel afslapning, træning eller underholdning af skakspillere, selvom det er lige så seriøse discipliner som skak med lang betænkningstid. Også på Internet spilles meget lynskak "online".

 

Der afholdes også et årligt Danmarksmesterskab i hurtigskak og et Danmarksmesterskab i lynskak (i påsken under DM-stævnet). 

 

Hurtigskak og lynskak rates ikke i Danmark, men internationalt har FIDE lanceret rating af hurtigskak og lynskak i 2012.

 

Større hurtigskak- og lynskakturneringer annonceres ligesom enkeltmandsturneringer i Dansk Skak Union's kalender her på siden samt eventuelt i Skakbladet og på arrangørens hjemmeside.

 

Turneringer i skakklubben

Den enkelte skakklub har sæsonen igennem sine egne arrangementer for klubmedlemmerne. Og her indgår normalt turneringer af forskellig art, heriblandt et klubmesterskab, som afvikles på klubaftenerne i løbet af vintersæsonen. Nogle klubber vælger at afholde sit klubmesterskab om en åben enkeltmandsturnering, som rates, hvor spillere udefra så også kan deltage. Endvidere afholder klubberne forskellige andre turneringer på klubaftenerne, bl.a. lynskak- og hurtigskakturneringer.

 

Den enkelte skakklub annoncerer sine turneringer til medlemmerne via klubbladet eller hjemmesiden.

 

Links

Dansk Skak Union's turneringskalender

Det internationale skakforbund FIDE's turneringskalender

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media