Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Regnskab 2019

Dansk Skak Unions regnskab for 2019 kan nu downloades her fra siden.

 

Kasserer Poul Guldbæk Olesen skriver til skak.dk:

 

DSU`s regnskab for 2019 er nu klar til offentliggørelse. Vedlagt følger dels det officielle årsregnskab og dels en opstilling af tallene i hovedkategorier.

 

Pga udsættelsen af DSU`s ordinære delegeretmøde fra påsken til senere på året bliver proceduren i år anderledes end normalt:

 

1) Regnskabet er for nogle dage siden udsendt til medlemmerne af DSU`s hovedbestyrelse og offentliggøres hermed på www.skak.dk. Og der er nu mulighed til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til kassereren.

 

2) Den formelle fremlæggelse af regnskabet vil først finde sted på DSU`s udsatte delegeretmøde, som p.t. forventes afholdt i oktober måned.

 

 

Poul Guldbæk Olesen

 

regnskab 2019

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media