Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Skakdatabasen Danbase

 

Tidligere FU-medlem Tom Skovgaard der er en af initiavitagerne bag Danbase giver her en status og lidt nyt om skakpartisamlingen: 

Her lidt kort nyt om arbejdet med ”Danbase” - samlingen af danske skakpartier, som ligger tilgængelig under Dansk Skak Union’s websider på denne adresse: http://danbase.skak.dk/ 


Kort status
Da Lars-Henrik Bech Hansen var stoppet som formand i Dansk Skak Union, fortsatte han, som de fleste ved, med skakaktiviteter på flere områder. Og et af områderne, som Lars tog sig af, var skakpartisamlingen ”Danbase”, som fik en ny hjemmeside med nye værktøjer til udtræk af oversigter og til opdatering mv., og partisamlingen blev udbygget løbende indtil Lars’s død i juni 2019. Både historiske turneringer og partier samt de nyeste turneringer blev lagt i Danbase i det fortløbende Danbase-arbejde, og Lars havde et lille team med i arbejdet med Danbase.


Seneste opdateringer
Det seneste årstid har arbejdet med Danbase næsten ligget stille, men det er nu blevet ført lidt videre på to punkter. For det første er den store samling af radioudsendelser, som Lars havde modtaget fra andre kilder, blevet lagt ind i Danbase. Udvikleren af Danbase-sitet, Jacob Pallesen, har udvidet menuen med et nyt punkt, ”Radio”, som har en oversigt over alle radioudsendelserne med kort tekst om deres indhold – og fra dette menupunkt kan radioudsendelserne aflyttes!


For det andet er mange turneringer fra 2019 og 2020, som er sendt live, blevet lagt i Danbase, så basen også er opdateret med nutidige turneringer. Enkelte turneringer fra 2019 udestår stadig, men vil blive lagt ind i løbet af kort tid.


Historiske skakpartier og turneringer
Der er ikke lagt yderligere historiske turneringer eller partier ind i Danbase på det seneste, men det er selvfølgelig ønskeligt at dette arbejde også fortsættes. Der sker skakhistorisk arbejde på flere fronter i Danmark, bl.a. med scanning af Skakbladet, som skrider fremad med mange årgange tilgængelig nu via skak.dk, samt med scanning af klubblade, hvor efterhånden en stor samling kan ses på KSU’s websider her: http://www.kobenhavnsskakunion.dk/ksuarkiv/index.php. Det er Lars Zwisler, der har stået for det omfattende scanningsarbejde.


Endvidere er det glædeligt at se, at der er udarbejdet enkelte skakhistoriske bøger i de seneste år, bl.a. om Bent Larsen, Nimzowitsch og ”Plovjernet” Christian Poulsen.


Det fremadrettede arbejde med Danbase
Hvis Danbase skal videreføres og løbende udbygges er det formentlig vigtigt at der fortsat er et team omkring at få lagt partierne ind i partisamlingen – både de nyeste partier samt de historiske turneringer. Disse to arbejdsområder er, bortset fra det rent skak- og Danbase-tekniske, reelt forskellige arbejdsområder.


Mht. de nyeste turneringer, så er der allerede i dag god kontakt mellem Danbase-team’et og flere af de personer, som ofte står for liveskak-transmission. Men det vil også være ønskeligt, hvis arrangører af de vigtigste danske skakturneringer, er med til at sikre at partierne sendes eller på anden måde leveres til Danbase-teamet – i pgn-format og med en god datakvalitet, bl.a. mht. spillernavne, ratingtal, datoer og resultater. Danbase-team’et vil sørge for at retningslinier bliver gjort tilgængelige.

 

Partier registreres ofte i dag via liveskak, men vil naturligvis også, som med historiske turneringer, kunne indtastes efterfølgende. Sidstnævnte er fx tilfældet for skakliga-matcher, som ikke sendes live. Og mht. de historiske turneringer, så er det ønskeligt dels at få samlet historisk materiale og dels at sikre, at nogle kan indtaste fx fra partibulletiner, hvis sådanne forefindes. 


Endvidere ligger der et koncept i den aktuelle Danbase-udgave, som giver mulighed for at ”personlige partisamlinger” kan indgå i Danbase, og der er formentlig flere af de store danske skakspillere, som har partier fra en lang skakkarriere, som potentielt kunne lægges ind i Danbase. Pt. er det kun Julius Nielsen’s partisamling, som findes i Danbase som en personlig partisamling.


Afsluttende bemærkninger
Generelt skal det vurderes, om der er interesse for at videreføre Danbase-samlingen som en selvstændig skakpartisamling. Vi kan i dag købe en international partisamling, bl.a. hos ChessBase, hvor rigtigt mange historiske partier indgår, så behovet er næppe så udtalt som det var for 20-30 år siden! Men det skakhistoriske område har en vis interesse hos mange skakspillere, og i den sammenhæng kan Danbase-arbejdet godt have sin relevans.


Danbase-team’et hører gerne fra skakspillere og andre, som arbejder med det skakhistoriske, og som kunne være interesseret i at være med i – eller have en forbindelse til – arbejdet omkring Danbase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media