Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Regnskab 2018

Dansk Skak Unions regnskab for 2018 kan nu downloades her fra siden.

 

Efter den formelle godkendelse af regnskabet for 2018 viste det sig desværre, at der havde indsneget sig en fejl, idet udgiftsbeløbet under kategori 5 (administration og møder) skulle have været reduceret med 166.047,02 kr. og beløbet under kategori 7 (vækstaktiviteter og imagekampagne) skulle have været forhøjet tilsvarende (begge tal markeret med fed). Alle andre tal er uændrede. Beløbene vil blive formelt rettede i sammenligningstallene i forbindelse med præsentationen af regnskabet for 2019. De totale udgifter - og alle øvrige tal i regnskabet - er uændrede.

 

Regnskab 2018

 

Regnskabet viser et underskud på 156.295,22 kr.

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media