Regnskab 2018

Oprettet: Onsdag, 14 marts 2018 15:39
Skrevet af Claus Marcussen

Dansk Skak Unions regnskab for 2018 kan nu downloades her fra siden.

 

Efter den formelle godkendelse af regnskabet for 2018 viste det sig desværre, at der havde indsneget sig en fejl, idet udgiftsbeløbet under kategori 5 (administration og møder) skulle have været reduceret med 166.047,02 kr. og beløbet under kategori 7 (vækstaktiviteter og imagekampagne) skulle have været forhøjet tilsvarende (begge tal markeret med fed). Alle andre tal er uændrede. Beløbene vil blive formelt rettede i sammenligningstallene i forbindelse med præsentationen af regnskabet for 2019. De totale udgifter - og alle øvrige tal i regnskabet - er uændrede.

 

Regnskab 2018

 

Regnskabet viser et underskud på 156.295,22 kr.