Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Det nye FU er på plads

 

Opdateret : Referat fra Dansk Skak Unions delegeretmøde søndag den 1. april 2018 i Svendborg kan downloades her.

 

Ved Dansk Skak Unions delegeretmøde i dag i Svendborg var formand Poul Jacobsen og FU-medlem Arild Rimestad på valg og de blev begge genvalgt for to år uden modkandidater. Til den vakante post i FU blev Jesper Scherling Fris fra Allerød Skakklub foreslået og valgt for et år uden modkandidater.

 

fu 2019

Dansk Skak Unions forretningsudvalg. Fra venstre Jesper Scherling Fris, kasserer Poul Guldbæk Olesen, formand Poul Jacobsen, Arild Rimestad og Aage Dalstrup Olsen. Foto: Thomas Vestergård


Indtil vi får hele referatet fra delegeretmøde offentliggjort her på skak.dk, kan det nævnes, at Sydjysk Hovedkreds forslag om ændring i vedtægterne, så hver klubformand har det antal stemmer, som der er medlemmer i klubben (før skulle der være mindst 8 medlemmer for at få stemmeret på delegeretmødet) blev vedtaget med overvældende flertal.


Samtidig fremgik det af formandens beretning, at FU har fået grønt lys fra Hovedbestyrelse til at ansætte stormester Sune Berg Hansen som landstræner.

 

Til sidst på delegeretmødet inviterede FU til Danmarksmesterskabet 2020. Igen bliver Hotel Svendborg det hyggelige centrum for turneringen.

Ekstraordinært delegeretmøde

 Ekstra delegeret møde

Kommende begivenheder

 Odense Mesterskabet 2019

 Ungdoms DM 2019

senior dm_hurtig_2019

 Hillerød Skakklub 110 år

Afsluttede begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

 politiken cup

 20banner

 Fredericia Chess 2019

ccc2019

 horsens lang

 Hurtig DM Senior

 

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media