Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

HB: Reklamekampagnen stiller krav til klubberne

Vigtigste punkt på hovedbestyrelsens møde i påsken var at tage stilling til det omfattende, visionære og økonomisk tunge projekt om en kampagne for Dansk Skak Union.

 

Som nævnt i det foregående referat fra HB-møderne - lagt på skak.dk 20. marts - er der kommet et tilbud fra initiativtageren til "Fucking Chess", Rune Friborg, der på det sociale medie Facebook har mange følgere og brugere.

 

Hans bilag med ideer om hvordan skak i almindelighed og DSU i særdeleshed kan blive mere synlig er allerede offentliggjort, men er selvfølgelig også med denne gang. Friborg deltog i HB-mødet og fremlagde sin plan. Detaljer om hvad der skal sættes i værk og hvad det koster er nyt i forhold til foregående HB-møde, og kan læses her.

 

rune friborg_aarhus

Rune Friborg ved et af "Fucking Skaks" arrangementer. Her på Jærgergårdsgade i Aarhus hvor Jonas Bjerre spiller simultan. Foto: Thomas Vestergård

 

Det fremgår af HB-referatet at debatten blandt HB-medlemmerne i påsken var noget anderledes end en traditionel politisk debat.


Forstået på den måde, at politikere normalt ikke rykker sig, men afleverer deres eget budskab. Sådan var det ikke i HB. Nogle af HB-medlemmerne ændrede holdning, og i alle tilfælde var det til fordel for projektet, som blev vedtaget med stemmerne 16-0.

 

Ja tak til hele pakken
Ingen stemte imod, men 9. hovedkreds, der fra starten havde været imod det hele, begrundelsen ses i bilaget fra referatet, valgte at undlade at stemme.


Dermed blev det et klart ja til "den store pakke". Altså den løsning med flest ideer og planer med videoer og aktiviteter, og derfor logisk nok også den dyreste.

 

Samtidig ansætter DSU yderligere en person på deltid og øger timetallet for Thomas Hauge Vestergaard. Med de omkostninger, bliver det en yderligere udgift for Dansk Skak Union på 190.000 kr. det første år, ud over udgiften til Rune Friborgs "tilbud 1" på 558.000 kr.

Som en del af det samlede tiltag nævnes i referatet fra HB-mødet 30. marts, at DSU og Løgumklosters skaklejr for voksne kan være et virkemiddel over for nye i skak. For eksempel i form af et kursus for nye i skak på skaklejren.

Svært for alle at følge med i unionens debat
Der har været debat allerede på Facebook, som DSU for flere år siden har valgt som det sted, hvor der kan føres debat om unionens forhold. Kritik og støtte til projektet ses dels på unionens egen side, dels på især flere topspilleres private Facebook-profil, og derfor er det desværre ikke muligt for alle at følge med i debatten om organisationens fremtid.

 

Selvfølgelig kender ingen udfaldet af kampagnen, der til nu er den dyreste udskrivning i DSU's historie. De fleste midler er dog allerede afsat for flere år siden netop til at øge interessen for skak og skaffe flere blivende medlemmer i DSU.

 

Bemærk ordet "blivende" i foregående sætning. De fleste klubber har formentlig med diverse tiltag skaffet nye medlemmer, som hurtigt forsvandt igen fordi klubaftenerne ikke var noget for dem. Dette projekt har andre og større ambitioner.

 

Vigtigt at klubberne er aktivt med
Medlemskampagnen, eller reklamekampagnen, som den betegnes af DSU-formand Poul Jacobsen, vil finde sted i mindst et år.


Konservative kritikere har flere steder givet udtryk for at de frygter, at det er penge ud ad vinduet, mens visionære HB-medlemmer ikke kunne blive ved at sidde på pengekassen og samtidig se medlemstallet blive ved med falde uden at gøre et seriøst forsøg på at rette op på problemet.

 

Det er vigtigt at bemærke, at Rune Friborg ikke er tænkt som en enmandshær, der alene skal skabe kontakter til medier og hjemmespillere og redde DSU: Selv om det er hans idéprojekt, får klubberne en stor og vigtig rolle med at forny den måde de skakinteresserede modtages på, så de føler sig velkomne mere end bare de første par aftener.


Kampagnen/projektet/visionerne bliver meget spændende at følge og deltage i for os alle i DSU.

 

Ny turnering skal afløse påskens kvinde-DM
Et sted hvor skakinteressen ikke har været stor nok, endda inden for vor egen kreds, er pige/kvinde-DM, som DSU nu opgiver at forsøge at afvikle i påsken. Igen i år var der 0 (nul) tilmeldte. Et stadig stigende antal kvinder deltager i påsketurneringen, men gider tydeligvis ikke blive anbragt i den bås, hvor de kun kan spille mod hinanden.

 

Det tager HB nu konsekvensen af, og foreslår i stedet et samlet "pige/kvinde event". Tidspunkt og regler for den turneringsform forventes fastlagt på næste HB-møde den 26. august i år.

 

I samme ombæring vedtog HB at kvindetræneren skal på et særligt trænerseminar, i FIDE-regi op til OL.

 

Farvel til Bov - grænseklubben foretrak Tyskland
Gruppeinddelingen til næste års divisionsturnering er foretaget. Men de bilag der ligger her er fra HB-mødet i marts, og altså før Bov trak klubben helt ud af DSU. Det vil sige Bov 1 står stadig opført i 1. division gr 2, og Bov 2 i 2.division gr. 3.

Bovs farvel kommer Haderslev, Århus/Skolerne og Viby til gode.

Grænseklubben Bov udmeldte sig helt af DSU begrundet i sammenfald mellem den danske og den tyske holdturnering. Ændringerne er tidligere beskrevet på skak.dk (26. april "Ændringer i divisionsturneringen").

 

Vigtige forhold om holdturneringen skudt til hjørne
Hans Milter Pedersen blev under punkt ni genvalgt til leder af divisionsturneringen. Milter nævner nogle vigtige områder som er relevante at bemærke for organisationsfolk omkring divisionsturneringen. Det er bl.a. spørgsmål om ændring af styrkelister i løbet af sæsonen, og en understregning af at det bør være stævnearrangøren og ikke "hjemmebaneklubben", der indberetter resultater i forbindelse med fællesarrangementer.


Den del er sparket til hjørne, og tages op igen på HB-mødet i august inden sæsonstarten for holdturneringen.

 

Punkt 9 omfattede også andre valg til både danske og internationale råd.


Verdensskakforbundet FIDE, det europæiske forbund ECU samt Nordisk Skakforbund og Tankesportsforbundet har alle stadig DSU-formand Poul Jacobsen som den danske repræsentant.

 

René Baarup-Christensen æresmedlem
En central person i Dansk Skak Union som fortjener at blive nævnt, men som ikke ønskede at blive valgt til noget denne gang er René Baarup-Christensen, der efter 10 år som kasserer for DSU valgte at trække sig tillbage. Og gjorde det i god tid, så en afløser kunne findes.

 

På hovedbestyrelsesmødet blev René udnævnt til æresmedlem af DSU, og på delegeretmødet et par dage efter overdrog han nøglen til pengekassen til Nordres tidligere formand, og FU-medlem siden 2015, Tom Petri.

 

 

rene aeresmedlem

René Baarup-Christensen - Æresmedlem. Foto: Thomas Vestergård

 

Hæderstegn og initiativpræmier
Der er en god tradition for at hædre enkeltpersoner og klubber, der yder en ekstra indsats for fællesskabet.


Alle hovedkredse indstillede hver en person, og de er allerede nævnt i Thomas Vestergaards artikel på skak.dk den 3. april i år, flere af de hædrede endda med billede.

 

Desuden fik en række klubber initiativprisen - her har alle hovedkredse på nær 8.HK indstillet en klub. De klubber, der denne gang har gjort en positiv forskel er Hvidovre, Nykøbing Falster, Frem, Rokaden, Herning og Løgumkloster.

 

Fra 7.HK blev DSA, Dansk Skak Akademi, indstillet til prisen. DSA er ikke nogen klub, men initiativet har gennemført et flot lokalt integrationsprojekt. Medlemmerne af DSA har senere indmeldt sig i Brønderslev Skakklub med håb om at det gode lokale samarbejde fortsætter.

 

Ultimatum: Sverige må med i Rigsfællesskabet - eller vi må have nye lyn-regler
Det sidste afsnit har ikke direkte med HB-mødet at gøre, men måske skal HB inden næste DM se nærmere på en detalje om reglerne hvis en stærk ikke-dansk spiller gerne vil deltage i lyn!

 

For da Sveriges stærkeste skakspiler, GM Nils Grandelius, pludselig gerne ville være med i DM i lynskak langfredag i Svendborg, kom vores regelsæt til kort.


Kunne det lade sig gøre? Spillere fra Rigsfællesskabet må gerne deltage i DM; det gjorde blandt andre den stærke færing Helgi Dam Ziska i Landsholdsklassen for nogle år siden.

Men Sverige?! Den nation har vi vist ikke været i en form for rigsfællesskab med siden Kalmarunionen for godt og vel 600 år siden.

 

HB holdt tilfældigvis sit møde samme dag som DM i lynskak og nåede at sige ja til at Nordens næststærkeste spiller med 2650+ kunne pynte på turneringen. Og hvis han vandt finalen kunne han såmænd også godt få pengene, men ikke titlen.

 

Så "galt" gik det ikke: Grandelius blev slået ud af Jakob Aabling-Thomsen, der senere endte i finalen mod Allan Stig Rasmussen, som vandt 2-0.

Så lyn-DM er stadig på danske hænder. Pyha.

 

Man kan ikke have regler for alt, men hvis HB inden næste DM i Svendborg 2019 vil præcisere noget om lynskak-DM er der fire møder til det:


Den kommende sæsons HB-møder holdes 26. august og 11. november i år samt 3. februar og 19. april 2019.

 

Se hele referatet og alle bilag her.

 

Kommende begivenheder

ccc2019

 Fredericia Chess 2019

nm2019

 politiken cup

Afsluttede begivenheder

 DM i Skak 2019

 DanPumps 2018

 horsens lang

 Hurtig DM Senior

 

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media