Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

HB: Slut med dommerdispensationer

Hovedbestyrelsen har taget tilløb allerede fra foregående møde, og ved HB-mødet i februar kom så de klare regler: Fra den kommende sæson er det ikke længere muligt at benytte spillende kampleder i Skakligaen (XtraCon-ligaen) og heller ikke i de to 1. divisioner.

 

Fra den efterfølgende sæson, 2019/20 slutter dispensationerne også i 2. division. I praksis betyder det, at en del klubber over hele landet enten skal have aktiveret de passive dommere rundt omkring, eller uddannet nye.

 

Beslutningen om at sige nej til dispensationer i holdkampe i DSU-divisionerne var blandt emnerne på HB-mødet i begyndelsen af februar i Middelfart. (Se punkt otte i bilagene.)

 

Nye måder til at skaffe medlemmer

Rune Friborg, aktiv skakinteresseret og blandt andet kendt som initiativtager til Facebook-gruppen "Fucking Skak", har ideer til hvordan Dansk Skak Union kan få flere medlemmer.

Det er dog ikke gratis, men den pulje på 400.000 kroner, som HB afsatte for et par år siden til medlemsfremmende foranstaltninger, er nogenlunde uberørt og kan derfor komme i spil her.

(Se bilag seks hvor Friborgs plan med eksempler lægges frem).

 

Medlems log-in kræver mere klarhed

Inden næste afstemning om "Årets skakspiller", og det bliver så for 2018, vil der komme mere oplysning om, hvordan man benytter sit medlems log-in.

 

Kun 92 ud af DSU's omkring 4000 medlemmer valgte at deltage i afstemningen for 2017, som Jesper Søndergaard Thybo vandt klart.

 

Resultatet var formentlig blevet det samme, selv om flere havde deltaget, men unionens ledelse ser gerne en større opbakning til afstemningen end de sølle cirka to procent.

 

Sponsorudvalg nedstemt

Fra formanden for 8.hovedkreds (kredsen for Nordsjælland og Bornholm) var der forslag om, at når nu holdejeren for et hold (Køge) er rykket op i Skakligaen, så bør man finde en ny sponsor, da samme holdejer også er sponsor for ligaen, XtraCon-Skakligaen.

 

Det er ikke hensigtsmæssigt, at der er sammenfald, mener Per Rasmussen. Et udvalg burde nedsættes, så man kunne finde en ny sponsor.

 

Det fik ikke opbakning. Heller ikke et forslag fra samme hovedkreds om at tildele kredsen en ekstra stemme i HB, begrundet i en oversigt over medlemstal. (Se punkterne 10 og 12).

 

Datoer for liga og divisioner

HB besluttede på mødet hvornår der skal spilles liga og division i sæsonen 2018/19. (Se alle datoer i punkt syv). Man begynder 27. oktober og slutter 17. marts 2019.

 

HB har taget hensyn til at undgå sammenfald med den tyske skak-Bundesliga og heller ikke med det individuelle skoleskak-DM, som siden det blev afviklet første gang i 1974, som regel har ligget i slutningen af november. Desuden åbner HB mulighed for, at den runde der ligger i mange, men ikke alle skolers vinterferie, kan flyttes.

 

Pokalturneringen

Pokalfinalen vil blive ratet i år, fremgik det af HB-mødet. Det har allerede tidligere været nævnt, at der spilles med matchpoint i finalen, og ikke med brætpoint, som i andre danske holdturneringer.

 

Der skal i øvrigt findes en ny pokalturneringsleder, idet Hans Milter Pedersen fratræder efter dette års pokalfinale i pinsen.

 

Plan om OL-deltagelse i både åben række og kvinderækken

Kvinderne blev "snydt" for deltagelse i EM-holdturneringen, da DSU ikke mente at kunne finde penge til deltagelsen.

 

Heldigvis ser det anderledes ud med hensyn til OL; her arbejdes der på at kunne stille hold i begge rækker.

 

Uro ventes i FIDE op til formandsvalg

Formanden for verdensskakforbundet FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, er på valg, og i den forbindelse er der allerede vaklen i de kredse, som formodes at støtte præsidenten. Det afrikanske skakforbund har meldt ud, at det vil støtte et genvalg, men den støtte ønsker Egypten ikke at give opbakning.

 

Vor egen formand, Poul Jacobsen, har hørt på vandrørene, at den tidligere præsident for det europæiske skakforbund ECU, Danailov, nu aktivt støtter Kirsan Ilyumzhinov, for at få genindsat det gamle Bulgarske Forbund til gengæld.

 

Poul Jacobsen mener, at vi skal holde os orienteret og "så forsøge at tilslutte os det der med et nordisk normsæt virker mest fornuftigt."

 

Softice til Tom Petri

Da HB-mødet blev holdt så det ud til at det vile blive mere end svært at finde en ny kasserer til afløsning for René Baarup-Christensen, som efter 10 år på posten ønsker at stoppe. Formand Poul Jacobsen udlovede en stor softice til den som kunne hjælpe med at finde en løsning på problemet.

 

Hvis isen ikke allerede er indkøbt og smeltet, kan formanden passende give den til FU-medlem og FM Tom Petri, som har indvilliget i at modtage valg som kasserer fra næste delegeretmøde.

 

tom petri
Tom Petri Petersen - kandidat til kassererposten. Foto: Thomas Vestergård

 

Foruden et farvel til René Baarup-Christensen, takker Peter Willer Svendsen af efter tre år i FU. Peter er dog en del af det nystiftede Ungdoms-FU, som man har kunnet læse om på skak.dk.

 

Unionens kandidater til det kommende FU er Arild Rimestad og Bernhard Sørensen. De to har forleden præsenteret sig selv i en artikel på skak.dk, og de er, sammen med Michael R. W. Olsen som også har præsenteret sig på hjemmesiden, indtil videre de eneste kandidater til forretningsudvalget.

 

Under 4000 klubmedlemmer

Vi er røget under 4000 medlemmer, hvis man tager antallet af medlemmer i klubberne i hovedkredsene, og lægger dem sammen. 3957 er tallet. Men som det ofte er med tal, kan man trylle lidt, og lægger vi de 152 enkeltmedlemmer til, er vi altså 4109.

 

Dertil kan man så eventuelt lægge prøvemedlemmer, og så passerer vi 5000.

 

De mange tal om medlemssituationen for alle hovedkredse finder du i punkt 13.

 

Her kan du også læse en lille status for de enkelte kredse.

 

Mange af dem sætter juniorarbejdet i højsædet, og især den sammenlagte Sydjysk Hovedkreds i det syd- og sønderjyske område har med 225 deltagere pæn succes med kredsens eget grand prix, fordelt på syv turneringer i sæsonen.

 

Nordisk Skakforbund er tonedøv

En lille, men ellers glædelig medlemsfremgang ser ud til at være stagneret i 7. hovedkreds.

 

Og så skriver nordjyderne at der i oktober igen arrangeres "Larsens Nordjyske Mindeturnering", som ifølge kredsens selv er den mest repræsentative seniorturnering i Norden. Så langt, så godt.

 

"Desværre er styret i Nordisk Skakforbund tonedøv på dette område. De forstår ikke, at seniorer vil have deres egne turneringer og ikke være en undergruppe af en anden turnering" skriver 7. HK, og tilføjer at to fiaskoer med seniormesterskaber ikke har gjort indtryk på det nordiske forbund.

 

Link til referat og bilag.

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 

 Hurtig DM Senior

ccc2019

 politiken cup

Afsluttede begivenheder

 

 Hurtig DM Senior

 Odense Mesterskabet 2017

 20banner

 Aarhus Festuge 2017

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media