Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Hovedbestyrelsesmøder 2018

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 4. februar 2018 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 12. november 2017
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Dansk Skaksalg ApS
 6. PR projekt
 7. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2018/19
 8. Reglement for divisionsturneringen
 9. Drøftelse af sponsoraftale
 10. Nedsættelse af udvalg til sponsorsøgning
 11. Struktur for Divisionsturneringen/Skakligaen
 12. Fordeling af stemmetal i HB
 13. Nyt fra hovedkredsene
 14. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 3 - Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 6 - Oplæg fra Rune Friborg

Bilag til pkt. 6 - Eksempel

Bilag til pkt. 6 - Informationsudvalgets kommentarer

Bilag til pkt. 7 - Forslag til Divisionsplan

Bilag til pkt. 7 - Kalender

Bilag til pkt. 8 - Ændring af divisions reglement

Bilag til pkt. 8 - Spillende Kampleder

Bilag til pkt. 10 - Sponsorudvalg m.m.

Bilag til pkt. 12 - Forslag til ændring af stemmetal

Bilag til pkt. 13 - Nyt fra Hovedkredsene

Bilag til pkt. 13 - Medlemstal pr. 31.12.2017

 

 

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 30. marts 2018 på Hotel Svendborg, Centrumspladsen 1, 5700 Svendborg

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 4. marts
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Divisionsturneringen
 6. Medlemskampagne
 7. Fide-Trainer kursus i Danmark
 8. Pige/kvinde event
 9. Valg
  1. Repræsentation i FIDE og ECU
  2. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
  3. Repræsentation i Tankesportsforbundet
  4. Ratingkomiteen
  5. Dansk Skaksalgs ApS’s bestyrelse
  6. Turneringskomite til divisionsturneringen
  7. Divisionsturneringsudvalg
  8. Valg af divisionsturneringsleder
 10. Hæderstegn og initiativpræmier
 11. Nyt fra hovedkredsene
 12. Næste periodes HB-møder
 13. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 3 - Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 5 - Gruppeinddeling Divisionsturnering

Bilag til pkt. 5 - Status Divisionsturnering

Bilag til pkt. 6 - Medlemskampagne - bilag 1

Bilag til pkt. 6 - Medlemskampagne - bilag 2

Bilag til pkt. 6 - Medlemskampagne - bilag 3

Bilag til pkt. 8 - Pige og kvindeskak

Bilag til pkt. 10 - Hæderstegn og initiativpræmier

Bilag til pkt. 12 - Nyt fra hovedkredsene

 

 

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 26. august 2018 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. marts 2018
 3. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 1. april 2018
 4. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 5. Forretningsudvalgets beretning
 6. Økonomi og regnskab
 7. 1. behandling af budget 2019
 8. Dansk Skaksalg ApS
 9. PR projekt
 10. Godkendelse af divisionsturneringsprogrammet 2018/19
 11. Reglement for divisionsturneringen Forslag om at kunne spille i flere holdturneringer.
 12. 6 HK Forslag om brugerbetaling på ELO ratede turneringer.
 13. 6 HK Forslag om afskaffelse af hurtig- og lynskak rating
 14. 6 HK – Forslag om redegørelse fra Eliteudvalget
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 5 - Beretning

Bilag til pkt. 7 - Budgettal

Bilag til pkt. 11 - Ændring af pgf. 10d

Bilag til pkt. 11 - Ændring reglement divisionsturnering

Bilag til pkt. 12 - 6. HK. Forslag på brugerbetaling på ELO

Bilag til pkt. 13 - 6. HK. Forslag om afskaffelse af hurtigskak rating

Bilag til pkt. 14 - 6. HK. Foreslag om redegørelse fra Elite udvalg

Bilag til pkt. 14 - Beretning Eliteudvalg

Bilag til pkt. 15 - Nyt fra Hovedkredsene

 

 

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 11. november 2018 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 26. august 2018
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. 2. behandling af budget 2019
 7. Dansk Skak Unions LOGO
 8. Dansk Skaksalg ApS
 9. PR projekt
 10. Reglement for DM i Lynskak
 11. Reglement for DM i Hurtigskak
 12. Reglement for DM i Hurtigskak for kvinder
 13. Reglement for Kandidatklassen ved DM
 14. Fjernelse af kvindeklasse og reglement for kvinde event
 15. Reglement for Pige DM
 16. Skakhåndbogen – afsnit 4 REGLEMENT FOR DM OG KOORDINEREDE TURNERINGER
 17. Stillingtagen til forsøget i pokalturneringen
 18. Ratingreglementet - formel godkendelse af automatisk regulering af lyn og hurtigskak rating
 19. Dansk Skak Unions bankforbindelse (lukket punkt)
 20. Nyt fra hovedkredsene
 21. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 1 - Stemmetal pr. 1. juli 2018

Bilag til pkt. 3 - Dispensation til U-DM

Bilag til pkt. 3 - Præsidentvalg i FIDE

Bilag til pkt. 4 - Beretning

Bilag til pkt. 6 - Budget for seniorskak 2019

Bilag til pkt. 6 - DSU budgetoplæg 2019.pdf

Bilag til pkt. 6 - Budget for kvindelandsholdet

Bilag til pkt. 10 - Forslag til reglement for lynskak-DM

Bilag til pkt. 12 - Forslag til ændring af reglement til DM i hurtigskak for kvinder

Bilag til pkt. 13 - Kandidatklassen inkl. kvinde-DM

Bilag til pkt. 14 - Kvinde DM reglementet

Bilag til pkt. 15 - Pige DM reglementet

Bilag til pkt. 16 - EMT reglementet (med ændringsmarkeringer)

Bilag til pkt. 16 - EMT reglementet

Bilag til pkt. 16 - Dansk Skak Unions ratingsystem (med ændringsmarkeringer)

Bilag til pkt. 16 - Dansk Skak Unions ratingsystem

Bilag til pkt. 16 - Dommerlicens

Bilag til pkt. 18 - Forslag til automatisk regulering af lyn

Bilag til pkt. 20 - Medlemsantal pr. 1-10-2018

 

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media