Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Nytårshilsen fra DSU

Ved udgangen af endnu et begivenhedsrigt år var der, trods et stadigt alarmerende lavt medlemstal, heldigvis mange begivenheder som giver anledning til smil.

 

De største fremkaldte naturligvis vore 2 ungdoms Europamestre, henholdsvis Jonas Bjerre i U14 og Jesper Thybo i U18, som begge på sidstedagen af turneringen viste det format som er nødvendigt for at gå helt til tops. Der er sagt og skrevet meget om disse resultater, her skal blot nævnes at de naturligvis giver stor optimisme for fremtiden.

 

Tidligere på året færdiggjorde Jesper Thybo IM titlen, lige præcis tidsnok til sin første LH klasse deltagelse ved DM, hvor GM Mads Andersen i en fremragende arrangeret turnering forsvarede sit danske mesterskab. Et DM som desuden huskes for indførelsen af 30 træks remis reglen, som helt sikkert medvirkede til at hæve gevinstprocenterne markant.

 

På det organisatoriske plan huskes 2017 nok primært for 4 emner. HB besluttede, efter et bredt rundspørge blandt medlemmerne, at Skakbladet i forbindelse med redaktørskifte skulle ændre udgivelsesfrekvens til nu 4 numre årligt. Og heldigvis har vi kunnet konstatere at bladet, efter 39 år i Thorbjørn Rosenlunds sikre hænder, med nænsomme ændringer fremstår levende og interessant med Lars Schandorff og Jan Løfberg ved roret.

 

nytaar2017

Thorbjørn Rosenlund blev hædret ved en velbesøgt reception ved DM i Rebild. Her får han overrakt Dansk Skak Unions gave, signalflag og navigationssystem til lystbåden, af formand Poul Jacobsen. Foto: Thomas Vestergård


Udlændingesagen fandt sin afslutning med et forlig efter et omdiskuteret forløb, hvor HB i erkendelse af hvor ressourcekrævende en fortsættelse af sagen ville være for Unionen, ikke bare økonomisk men også kræfte- og engagementsmæssigt, besluttede helt at fjerne udlændingebegrænsningen, mod at modparten betalte sagens omkostninger.

 

HB besluttede at nedsætte et Ungdoms FU, som udelukkende får ansvaret for udviklingen og administrationen af vores organiserede ungdomsskak. Konkret betyder det alt ungdomsarbejdet, med undtagelse af ungdomslandstrænerens ansvarsområde. Det er en særlig glæde at meddele at udvalget nu er nedsat, og holder sit første møde den 21. januar. Personligt ser jeg frem til inspirerede og energiske bidrag fra udvalget, hvis medlemmer vi vil præsentere i en selvstændig nyhed i januar.

 

Endelig nåede HB frem til vedtagelse af en elitepolitik, som vi nu for alvor skal forsøge at få noget godt ud af. Indholdet har fået en blandet modtagelse, men jeg tror og håber vi med tålmodighed kan få gode resultater med de nye retningslinjer, i hvert fald gav EM 2017 holdet grund til optimisme. Eliteudvalget, som jo har overtaget landstrænerens funktioner, er i hvert fald indstillet på at skabe de bedst mulige relationer til topspillerne.

 

Til slut vil jeg gerne takke såvel ansatte som frivillige ledere på alle niveauer, for de indsatser hver især yder til vort fælles bedste! Uden jeres indsats var der ingen union.

Med håbet om at alle kommer velbeholdne gennem årsskiftet, ønsker Dansk Skak Union alle medlemmer og skakelskere et godt nytår 2018.

Med venlig hilsen


Poul JacobsenKommende begivenheder

 

ccc2019

 politiken cup

Afsluttede begivenheder

 DM i Skak 2018

 Hurtig DM Senior

 Odense Mesterskabet 2017

 20banner

 Aarhus Festuge 2017

 horsens lang

ch summer2018

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media