Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

6 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Hovedbestyrelsesmøder 2017

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 11. februar 2017 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 27. november 2016
 3. Opfølgning på seminar emner
 4. Skakbladet
 5. Forretningsudvalgets beretning
 6. Økonomi og regnskab
 7. Retningslinierne for tilrettelæggelsen af divisionsturneringen
 8. Fastlæggelse af dato for divisionsturneringen 2017/18
 9. Udlændinge regel i divisionsturneringen
 10. Oplæg fra Tænketanken (første punkt efter frokost)
 11. Dansk Skaksalg ApS(andet punkt efter frokost
 12. Fremtidig organisering af Ungdomsskakken
 13. Hæderstegn og initiativpræmier
 14. Nyt fra hovedkredsene
 15. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 5 - Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 7 - Retningslinierne for divisionsturneringen

Bilag til pkt. 8 - Oplæg fra 9. Hovedkreds

Bilag til pkt. 9 - Stævning mod DSU

Bilag til pkt. 10 - Oplæg fra Tænketanken

Bilag til pkt. 14 - Medlemstal

Bilag til pkt. 14 - Nyt fra Hovedkredsene

 

 

 Elitepolitik

Kommende begivenheder

 politiken cup

 ccc2016

 Fredericia 2017

 politiken cup

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 Senior DM 2017

 Senior DM 2017


 ungdoms dm


Øvrigt

danskskaksalg2

 DSU Ungdoms Grand Prix

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

 chess house

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media