Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Målrettet indsats for nye medlemmer

 

BLW Akdag_vs._Aabling_Thomas_Larsen_fotoMedlemstallet i skakunionen falder og vil formentlig falde yderligere, medmindre nogen gør noget. Det har der været talt om i et stykke tid, og nu er der faktisk en ledelse, der prøver at vende den triste udvikling. (Jakob Aabling-Thomsen, til højre på Thomas Larsens foto, står i spidsen for DSU's kommende forsøgsprojekt.)

Efter sommerferien indledes - stærkt inspireret af GM Sune Berg Hansens seminarindlæg - et projekt i to klubber, Allerød Skakklub i Nordsjælland og Aalborg Skakforening i Nordjylland.
Hovedbestyrelsen har sat penge af til projektet, og der er fundet en kompetent skakspiller med indsigt i kommunikation og formidling, så alt i alt har FU, forretningsudvalget i Dansk Skak Union, store forventninger til et godt resultat.


Professionelt ledet projekt
DSU-formand Poul Jacobsen har sammen med manden med pengekassen, kasserer René Baarup-Christensen, lavet det forberedende arbejde til det professionelt ledede forsøgsprojekt med medlemshvervning i afgrænsede geografiske områder.
- Vi har indgået aftale med FM Jakob Aabling-Thomsen, som har en universitetsuddannelse i kommunikation, om at forestå og afrapportere forsøgsprojektet, og vi har sammen med Jakob afholdt møde med skakklubberne i Allerød og Aalborg, så alle er på det rene med hvad der skal ske, siger Poul Jacobsen.

Enstemmigt godkendt af HB
Hovedbestyrelsen, HB, satte på et møde i februar 400.000 af til brug for at skaffe flere medlemmer. Der skal dog hver gang man vil bruge af beløbet spørges - og det første projekt som er nævnt her, har fået enstemmig godkendelse i HB, som har sat 70.000 kroner af. 
Link til HB-møde med punkt om medlemsfremgang

- Slutproduktet for Dansk Skak Union bliver en udførlig projektbeskrivelse, som kan tjene som vejledning til hvorledes
andre interesserede klubber kan gribe et lignende forløb an, siger Poul Jacobsen.
Jakob Aabling-Thomsen, der skal være bindeled mellem unionen og klubberne om projektet, arbejder til daglig som videnskabelig assistent på institut for kommunikation på AAU (Aalborg Universitet) i København. 
Som skakspiller er han kendt fra Brønshøjs skakligahold og desuden har han fire (!) IM-normer, men mangler lige at ratingtallet kommer over 2400 før titlen er hjemme.
Jakob forklarer skak.dk, at projektet vil forløbe i to dele: 
Målrettede annoncer 
Den ene drejer sig om digitale medier. Her er spørgsmålet hvordan man kan bruge annoncer på Facebook for at få deltagere til begynderhold. 
- Her kan man målrette annoncer, så hvis man for eksempel ønsker at skaffe medlemmer i Aalborg-området, så kan man sikre sig, at de annoncer ikke bliver vist på Fyn og Sjælland, siger Jakob Aabling-Thomsen.

Undervisningsforløb i klubberne
Den anden del af projektet er samarbejde med klubberne om undervisningsforløb og om hvad klubberne selv kan gøre. Her er Jakob bindeled mellem unionen/projektet og de to klubber, der i første omgang er med, nemlig Aalborg Skakforening og Allerød Skakklub.
Der er lagt en projektplan der udførligt gør rede for hvad der skal ske hver uge undervejs frem mod jul.
Projektet forventes sat i gang efter sommerferien. Omkring juletid får man en rapport, som viser, om det er en metode, man skal fortsætte med i andre klubber. 

 

 

 

 

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 dm hurtigskak_online_525

Afsluttede begivenheder

 Nordic Youth Chess Championships 2020

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media